שפה ומרחבי קצה

לעיונכם ושימושכם החופשי, רצף ההרצאות שניתנו
במהלך הכנס בתוספת 4 הרצאות קשורות באנגלית
שניתנו בכנס קודם שנערך במכון המחקר ב 1-2018