top of page

שפה ומרחבי קצה

לעיונכם ושימושכם החופשי, רצף ההרצאות שניתנו
במהלך הכנס בתוספת 4 הרצאות קשורות באנגלית
שניתנו בכנס קודם שנערך במכון המחקר ב 1-2018

הרצאות כנס 'שפה ומרחבי קצה' , מפגש לימוד בינתחומי במכון מחקר ים המלח

תמר בלוך ויגאל בן משה : קול ה' על המים , תהלים כט' באנדלוס. פתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה' 13.11.18

Masada Institute
תמר בלוך ויגאל בן משה : קול ה' על המים , תהלים כט' באנדלוס. פתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה'  13.11.18
Search video...
תמר בלוך ויגאל בן משה : קול ה' על המים , תהלים כט' באנדלוס. פתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה'  13.11.18

תמר בלוך ויגאל בן משה : קול ה' על המים , תהלים כט' באנדלוס. פתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה' 13.11.18

04:01
Play Video
דב ליטבינוף : היה לי חלום. בפתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה' במכון מחקר ים המלח

דב ליטבינוף : היה לי חלום. בפתיחת כנס 'שפה ומרחבי קצה' במכון מחקר ים המלח

04:41
Play Video
כה אמרה מצדה Thus spoke Masada

כה אמרה מצדה Thus spoke Masada

05:03
Play Video
bottom of page