top of page

הצעות להנדסת המרחב

ה ד ב ר י ם   ע ל   פ י   ס ד ר ם

יום רביעי, 13.11.19
יום שלישי, 12.11.19
יום שני, 11.11.19

מושב שלישי : בתוך המבנים הקיימים

09:30-09:40

פתיח מוזיקלי טאר ודרבוקה

יגאל בן משה / יוני שרון

09:40-10:10

על פעלה של אילנה בצרי 

כח השפה המשותפת בהכחשת גבולות גיאוגרפיים. הקרנת שני קטעי תעודה. 

"רופא מאחורי המיקרופון"

​10:10-10:35

יוסי דהאן

על צדק חינוכי ומרחב

10:35-11:00

דניאל חקלאי

מדינה כיצור אינסטרומנטלי חקיקה "נטולת פנים" 

11:10-11:25   הפסקת קפה

​11:25-11:50

יוני שרון 

כח החיים המשותפים. בשבח השפה המדוברת

11:50-12:20

יוני מנדל

חשיבות הטמעת הערבית במרחב משולב

​13:00-14:00 ארוחת צהרים

‏מושב רביעי, ‎‎‎‏אֶרֶץ שֵם, מרחב משתמשי השפות השמיות

 

14:00-14:10

פתיח מוזיקלי : השיר שֵם

יגאל בן משה עילאי בן שבת

 

14:10-14:40

דוד בן שבת

טיול ל  "אֶ רֶ ץ   שֵ ם"

 

​14:40-15:10

רועי צזנה

הרצאה רובוטית מדינת הרשת

​15:10-15:25  הפסקת קפה

​15:25-15:50

לינדה מנוחין

ירח הדבש ישראל-עראק

15:50-18:00

מנחה : אלון מזרחי

 

פאנל: "שבירת גבולות העצמי, הלאומי והמדיני בדרך למרחב חדש" 

​משתתפים :

רון כחליליאבנר בן זקן

אלונה מרים אילוז

איתמר טובי

21:00 , דיוואן בעין גדי

09:30-10:00

קבלת פנים, התכנסות, רישום וכיבוד

​10:00-10:30

פתיחת המפגש הבינתחומי

פתיח מוזיקלי מיכה שטרית

בחיפה מול הים, לפעמים

 

ברכות

נשיא האקדמיה ללשון עברית

יובל מסילתי

ברכת מנכ"ל המועצה המארחת

אלעד אלמוג 

דרך ארץ ים המלח  

10:30-10:50

מנהל המכון, דוד בן שבת

הצעת שוכני ים המלח הקדומים

מושב ראשון : מופעי שפה

​10:50-11:10

דודו קוכמן 

קואופרציה בישראל

​11:10-11:30

רבקה שכטר

ההצעה של מדינת הנביאים

11:50-12:10 הפסקת קפה

 

12:10-12:40

נעמה פרידמן 

התקופה הקריטית לרכישת עברית וערבית פלסטינית

12:40-13:00

סמדר אלעני

שפה וזהות נפגשים

13:00-14:00 ארוחת צהריים

 

מושב שני : ארץ לכולם

14:00-14:10 פתיח מוזיקלי

יגאל בן משה / יוני שרון

14:10-14:50

מירון רפופורט, עאוני מאשני, אליעז כהן

ארץ לכולם

​​14:50-15:50

הבמאי רפאל בלולו

הקרנת הסרט "לבנטינית" פעלה של ז'קלין כהנוב,

15:50-16:10   הפסקת קפה

​16:10-16:40

ברק כהן

קונפדרליזם דמוקרטי

​16:40-18:00  

פאנל : "הזהות האתנית כתלבושת ברת החלפה, הצעת אמזלג" 

מנחה  רונית צ'יטיאט-קאשי

משתתפים : יוסי סוכרי,

אבנר בן זקן, דוד בן שבת

אלון מזרחי

 

21:00 , דיוואן בעין גדי

bottom of page