top of page

שפה ומרחבי קצה

מכון מחקר ים המלח (לחקר החיים בתנאי קיצון) קם במהלך שנת 2016 כיוזמה משותפת של מוא"ז תמר, אוניברסיטת תל אביב והמשרד לשיתוף פעולה איזורי. המכון שוכן בים המלח בתחום הגן הלאומי מצדה. במכון פעילים מרכז מדע ים המלח והערבה (מו"פ ישומי), 3 קבוצות מחקר של אוניברסיטת ת"א (ארכאולוגיה, זואולוגיה סיסמולוגיה) והמרכז לחשיבת המרחב.
 
בתחילת ינואר 2018 הפקנו מפגש בינלאומי ראשון של חוקרים מכל העולם ובו במשך שלושה ימי דיונים עסקנו באבחנה של 'חיים בתנאי קיצון' במרחב הפיזי הנוכחי.
 
השיח סבב בעיקרו בתחומי מדעי הטבע והחיים, מהאקלים היחודי למסלול נדידת הצפורים ועד למיקרוביום המשתנה של הצומח. ממחזורי השינה-ערות של בע"ח בים המלח לתופעת הבולענים ועד לסולם המזון של דרי המצדה במאות הראשונות. למדנו על מרחבי 'קצה' מקבילים בעולמינו (לרבות בחלל החיצון), אף הממצא הארכאולוגי החומרי עלה בכנס ובו המגילות הגנוזות והתיעוד המופלא של תובנות החברה האנושית שהתקיימה כאן לפני 2,200 שנים 
                               הרצאות כנס 'החיים בתנאי קיצון' (אנגלית) כאן                                                
bottom of page