top of page

יום ג׳, 13 בנוב׳

|

Masada National Park

שפה ומרחבי קצה

מפגש בינתחומי במכון מחקר ים המלח

אנא פנו למארגני הכנס masadainstitute@gmail.com
ההרשמה הסתיימה
שפה ומרחבי קצה
שפה ומרחבי קצה

Time & Location

13 בנוב׳ 2018, 21:30 – 15 בנוב׳ 2018, 13:00

Masada National Park, Masada, Israel

About the event

במפגש שענינו "שפה ומרחבי קצה" נבקש לחקור ולהתבונן אל נפעלות התווך החי הקושר אותנו לבני אדם אחרים, הלוא היא השפה האנושית. התווך המאפשר כניסה לתודעה מרוחקת 2,200 שנים מאיתנו, שחייתה באותו מרחב מאתגר של ים המלח ואשר כלאה את תובנותיה באותה שפה בה אנו משתמשים כיום. נוסיף ונתמקד בשפה העברית ואחדות המנגנונים המייחדים אותה המאפשרים את הזיקה האמורה על אף פער הזמנים הענק.

ננסה לראות את ביטויי מרחבי הקצה וזמני הקצה בשפה וכיצד התפתחו לאימוץ והטמעת תיאולוגיה שונה ואף קוטבית לזו המבוטאת ברוב החומש.

משך מאות שנים בסופו של האלף הראשון לפנה"ס, התקיימה כאן ממש לחופיו של ים המלח, קהילה שטיפחה מבנה חברתי חריג ויחודי ונעה לקולם של טקסטים יוצאי דופן ברוחב הדיון הנגלל בהם ובעוצמתם. חלקים ניכרים מהכתבים מרכיבים את הקודכס המרכזי של היהדות הנצרות והאיסלאם וחלקם פשוט נותרו מחוץ לו. זה 70 שנים מתקיים מחקר מרתק סביב המימצא מקומראן לרבות פולמוס ער עד היום, אודות זהות כותבי המגילות, הנסיבות בהן נתבקשה כתיבתן, יחודה של ההלכה הניבטת מהן וטיבה של הקוסמולוגיה בחלק מהכתבים.

נבקש להתחקות מתוך השפה אחר תקופת המעבר מתיאולוגית הפולחן המרכזי כהנית של ימי בית שני ברקע עליית המערערים עליה באמצעות כלי השפה

ננסה לזהות את שרשיו הרעיוניים של המתח והשסע החברתי בימינו באותו קיטוב עתיק שבין מחזיקי ההון התרבותי והסמלי לדורשי הפקעתו וחלוקתו מחדש. נעמוד על חשיבותו הקריטית של המימצא הטקסטואלי בחפירות ארכיאולוגיות במרחב, הן לפיענוח המבנה החברתי והן לתיארוך אירועים. נבחן במבט מקביל והשוואתי את מושג החילון. את התהוות חברת הלומדים ממש במרחב ים המלח כאקט של חילון בטרם המועד המקובל להופעת חברת הלומדים של יבנה וחכמיה.

ניגש להתבונן באופנים בהם מקודד המח האנושי שפה וכיצד ניתן להבין מתוך כך סיבתיות בהופעת ביטויים יחודיים מעידים בלשון המגילות. נלמד בדרך ההדגמה את הדרך בה צלילים רוקמים תבניות ושפה.

נעמוד על המכניזם החינוכי היחודי המייצר אוריינות בדרך של פירוק דיאלוגי של קושיות מוסר. נלמד כיצד האוריינות המייחדת התוותה את ההיסטוריה הכלכלית היחודית של היהודים בעשרות גלויות. נבקר אף במחוזות היצירה הספרותית והשירית עם חוויות המהגר בין קצוות וקטבים תרבותיים

נסיים ברב שיח ודיון אודות המשותף בין הזהויות הלשוניות החולקות את המרחב כיום ברקע הצעת קיומה של הוייה מארגנת אפשרית היונקת מהן.

הכנס מיועד לחוקרים מהתחומים השונים, לקהל הרחב ולכבודו של מרחב ים המלח אשר לרוב אין מדברים בו כערש תיאולוגית השפה

Share this event

bottom of page